Rok 2020

...návod na přežití...

× Přečíst knihu Poselství Grálu: rok2020.cz/index.php/clanky/11-poselstvi-gralu

Bojovníci Pravdy

Více
27. čvc 2019 06:12 #107 napsal Pavel Krajíček
Stejně je to ale bída, alespoň mezi muži. V podstatě já nemám ani z čeho vybírat (jako na funkce, moderátory apod. hlavně na náš nový web). Za celou dobu co běží naše weby a začalo to už v roce 2011 se nijak neprojevují. Čteme u pana Nedomanského:

"Pravý muž je proto ochoten hájit hodnoty svědomí do všech důsledků. Láska ho posiluje a dává mu netušenou sílu vytrvat a hlouběji poznat smysl všech zákonitých dění. Nitro bojovníka za pravdu hoří žárem lásky tak mocně, že všechno pozemsky pomíjivé se v něm ztrácí a on se cítí neodolatelně přitahován být nositelem a strážcem vůle zákonů, vykonavatelem spravedlnosti ne­bo průkopníkem - uskutečňovatelem zákonitého pořádku pro lepší příští lidství." (celé znění)

Doba poskytuje perfektní nástroj k oslovení mnoha lidí, internet. Kde jsou ti bojovníci Pravdy? Já snad vidím jen jednoho, který se mezi námi angažuje a to je pan Pružina, který alespoň na webu MyČeši a na Facebooku se snaží. Co dělají ostatní? Vždyť to přece ani jinak nejde, jestliže máte lásku k Pravdě. Samo vás to tlačí k tomu. Tak kde jsou ti bojovníci Ducha? Co dělají? Chodí do práce, jezdí na dovolenky, starají se o rodiny, plní si pozemská přání? To jsou ale vše pozemské tretky, já je všechny zrušil, kvůli Pravdě. Může mi někdo říci z čeho mám vybírat? Ono sice je možná pár solistů, ti ale od nás odpadli ve svém sobectví a závisti a kutí si sami něco.

Abdrushin píše: "Jděte, zvěstujte a vykládejte moje Slovo ve Světle Pravdy, aby království Boží přišlo na zem!" Každý kdo hoří láskou k Pravdě, nemusí být dvakráte pobízen! Ukažte mi prosím, kde vidíte tyto bojovníky, kteří zvěstují a vykládají Slovo?

A nyní je nově i další příležitost na zdejším novém webu: rok2020.cz/

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. čvc 2019 09:06 #108 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Bojovníci Pravdy
Víte jak já už delší dobu přemýšlím nad tím, jak to bude nebo jak ty jednotlivé události o kterých víme, jak je časově uspořádat. Jak jsem si nevěděl spojit svou činnost s politikou nebo osadou nebo s tím, že mám příslib velkých peněz.

Jednou jsem myslel, že snad pojedu v budoucnu do Prahy dělat politiku jindy, že na Moravě založíme Osadu. Tak nějak se mi to v posledních dnech nově uspořádalo a zároveň mě to i potěšilo. Vlastně s tím, jak by snad příští rok mělo dojít k něčem snad urychlenému dění k čemuž vznikl i tento web i ty aspekty na nebi a s tím co Lazarev předpovídá ve videu o roku 2020, se mi to nyní skládá.

A v podstatě tam mám nyní zahrnuto vše, představte si situaci:

Začne se vše urychlovat. Nepřijde hned konce, ale prostě několik let to bude urychlené tak, že vše bude na hraně i lidé budou umírat rychle při svých přešlapech, takže se mnozí začnou zajímat, co že se to děje. Toto může trvat několik let. Mezi tím se my staneme známí mezi lidmi. Protože je logické s ohledem na vzkaz, který jsem dostal od duchovního vedení, že aby mi lidé sami řekli, ať je vedu, tak se prvně musím nějak stát známým, jinak k tomu nemůže dojít. Tady zároveň s tím, jak zesílené záření bude zlo ničit, tak zároveň bude dobré chtění vyzdvihovat, ta síla posílí vše, ne jen zlo. Na to jsme moc nemysleli.

Takže během několik let to může vypadat takto, velký zmatek, lidé trpí, je draho, vše se hroutí, je to na hraně, zpětné působení funguje téměř hned a do toho mi přijdou velké peníze, jak mám zaslíbeno od duchovního vedení a zároveň se stáváme známi, když budeme vysvětlovat ono dění trpícím... zároveň budeme pod ochranou Světla a kdo nás bude chtít utiskovat, tak bude hned poznamenán, jak píše Abdrushin.

Stav bude neudržitelný a bude hrozit totální zhroucení a do toho nás lidé osloví, ať je vedeme, když se prokážeme jako vědoucí a že jsme očividně pod ochranou Světla. Mohou se k těmto lidem přidat i nějaké významnější osoby (hejtmani, starostové z Moravy), kteří už to také budou vzdávat a dají nám k dispozici prostor, velký prostor, pozemek a začne výstavba... i chrámu. V podstatě by se takto splnilo vše co jsem plánoval a chtěl. Rozumějte, já to tehdy nevěděl logicky uspořádat. Protože pokud by se vše zhroutilo, tak by mi peníze byly na nic. Prostě musí to být strašné, ale stále ještě musí společnost fungovat, ale bude totálně zoufalá, že nakonec dá prostor nám. Tedy alespoň podstatná část. Ta druhá, která nebude chtít poslouchat bude ve zpětném působení ihned potrestaná, jak mi také bylo ukázáno v duchovních obrazech.
Píše přece Abdrushin: "Uprostřed zoufalství začnou však pomocníci ve službě Grálu plnit svou úlohu! Nastane veliká výstavba."
Poděkovali: Zdeněk Hrubý

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. čvc 2019 09:25 #109 napsal Tomáš Stodůlka
Odpověď od Tomáš Stodůlka na téma Bojovníci Pravdy
Ono se to vlastně už děje. Postupně sleduju i lidi v práci, jak jsou na svých vyšších postech bezradní. Zrobotizovaný dav. A když jim řeknete veselte se trochu, nebo tak něco, nebo Jak se máte atp...ješte se urazí a pomlovuají.

Ale asi v tom potřebují a musí být ještě dlouho, než dosáhnou na dno a zjistí, že peníze nejdou sníst a ani vypít. Že jejich pověst a nabiflované vědomosti mezi soběrovnými neznamenjí vůbec nic.

Ano, lidi se budou ptát. Je potřeba pak hledat jaký k tomu budou mít důvod.

Někdy když slyším větu: "Co jsem komu udělal/a?" Tak někdy odpovím... no tak si vzpomeň přece.....

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. čvc 2019 13:35 - 27. čvc 2019 14:25 #110 napsal Oldřich Pružina
Odpověď od Oldřich Pružina na téma Bojovníci Pravdy
INFO-VÁLKA A INFO-BOJOVNÍCI /Jednotka 2020?/

Je fakt, že nikdo z nás neví, jak celý děj očisty proběhne konkrétně v případě česko-moravských zemí. Souhlasím s předchozím názorem /p.Krajíček/,že tak nějak obecně by to asi mohlo vypadat. Ale co se děje zatím, v této době? Pravdu mají ti odborníci na vojenství, kteří říkají, jak velikou úlohu v každém boji mají informace. A co vidíme dnes kolem sebe? Slouhové temna, ovládající v podstatě všechna velká i malá média, se vší silou tlučou lidem do hlav i srdcí jednu velkou lež za druhou za tím účelem, aby se nemohli dozvědět Pravdu.
A co je tedy úkolem bojovníků za Pravdu v této době? Samozřejmě krom všeobecné přípravy na obranu země před hmotnými následky těchto zpustlých kolaborantů připravujících zničení naší vlasti, je to nutnost boje v informační obraně. Každá skutečná armáda má dnes svou tzv. info-jednotku, která analyzuje informace od protivníka a realizuje informační protiútok.
A to je potřeba i v boji za Pravdu. Každý takový vlastenec, který dělá stejnou činnost, jako ti v armádách, je vlastně takovým info-bojovníkem, info-vojákem.
A to je to, čeho je dnes velmi třeba, protože síla info-lží druhé strany je ohromná, a žoldáci temna jsou vybaveni velkými prostředky a nepřeberným množstvím peněz na svou podvratnou činnost.
Proto je třeba se jim postavit, mobilizovat své síly, šířit Pravdu a usvědčovat každou lež, kterou začnou šířit mezi ty lidi, kteří zatím nemají přístup k jiným informacím, než nepravdivým.
Je třeba, aby info-vojáků přibývalo, aby obrana mohla být stále účinnější, a aby stále více lidí mohlo prokouknout lži všech tzv. "mediálních hvězd". Oni stále přitvrzují, vedou info-válku nesmiřitelně, a stále nevybíraněji, a o to musí být také stále silnější i obrana.
V tom nám Světlo, prosíme, pomáhej.
Poslední úprava: 27. čvc 2019 14:25 od Oldřich Pružina.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Moderátoři: Jaroslav Peroutka

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví. 

 

Abdrushin

 

(celá kniha)

Celkem členů

81 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Video

 

Smyslem a účelem Poselství ze Světla, přineseného skrze mne ve splnění všesvaté vůle Boha, je nutné rozšíření vědění pro to lidstvo, které chce nyní přestát zákonům stvoření odpovídající požadovanou změnu, aby mohlo a smělo spolupůsobit v nové Bohem chtěné tisícileté říši míru, kterou všemohoucnost Boží nyní zřídí!

 

Abdrushin

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Plni zoufalství chopí se lidé ještě jednou té či oné falešné naděje, která ale rychle pohasne a nechá je opět samotné bloudit dále s prázdnýma rukama a hořkostí v srdci, až jim nakonec zůstane jen Slovo Poselství, které se vznáší nad nimi v paprscích jako zářící ostrov.

 

(celá přednáška Svatý Boží soud)

Pro dobu nouze

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky

 

Real time web analytics, Heat map tracking