Rok 2020

...návod na přežití...

Básne pre radosť

Více
25. srp 2019 10:29 #226 napsal Róbert Štefunko
Modlitba.

Modlitba má byť precítená, pokorná a jednoduchá,
má to byť radostná odovzdanosť ľudského ducha.
Pravá modlitba je len vtedy, keď je v nej cit pokory,
blažený je ten človek, ktorý sa v modlitbe otvorí.

A v modlitbe musí byť aj pravá čistota,
kto to pochopí, raduje sa zo života.
Najkrajšia modlitba je predsa iba modlitba vďaky,
kto Pánovi ďakuje a slúži Mu, prežíva zázraky.

Taký človek sa potom bude úprimne radovať
a Pánovi za nádherný dar života ďakovať.
Keď smie čistotu a pokoru v sebe nosiť,
bude len ďakovať a nemusí už prosiť.

Pán Ježiš nám v Otčenáši dal jadro svojho Posolstva,
veď Otčenáš je kľúč od raja, od nebeského kráľovstva.
Ale tým nechcel, aby sa niekto modlil Otčenáš celý,
aký nádherný dar sme to od Ježiša prijať smeli.

Otčenáš je vlastne sľub človeka, že tak aj bude žiť,
kto tak žije, toho smie lúč Svetla radostne oblažiť.
Človek sa vlastne má modliť s tým najvrúcnejším srdcom,
je to slávnostná chvíľa, keď smie hovoriť s nebeským Otcom.

Bude iba šepkať v zbožnosti svätosť Pánovho mena
a keď sa otvorí, smie prijať silu z večného prameňa.
Vždy, keď so Vznešeným Pánom v modlitbe hovorí,
má byť v ňom čistota a pravý cit duchovnej pokory.

Veď Pán je Vznešený, On je svätý a bezbytostný,
človek má mať pri modlitbe na sebe šat slávnostný.
Má to byť pokorný, úprimný a čistý cit,
veď máme vlastne v modlitbe život žiť.

Nie premodliť v prázdnych formulkách celý deň a celý rok,
mať v sebe dobré chcenie a usilovať o čistotu myšlienok.
Celý život svojou prácou Pánu Bohu verne slúžiť,
iba tak si smieme Božské požehnanie zaslúžiť.

Keď je to vrúcny cit, aj keď trvá len zlomok okamihu,
len s čistým citom sa smieme blížiť k Pánu Bohu.
Má to byť modlitbou prežiarený skutok, nádherný chválospev,
ten človek, ktorý to pochopil, žiari mu v tvári blažený úsmev.

Pravá modlitba je vtedy, keď radostne vytryskne z ducha
a človek sa má vtedy obliecť do slávnostného rúcha.
Nemusia byť pri tom slová, iba cit plný pokory,
vtedy sa v človeku jasný a svetlý plameň rozhorí.

Keď má modlitba čistotu a pokoru, iba vtedy je v nej sila,
keď sa človek skloní pred Bohom, to je slávnostná chvíľa.
Je to nádherná modlitba, keď je v nej čistota a pokora,
potom človek prijíma svätú silu a požehnanie zhora.

Keď sa človek prebudí do každého nového rána,
má vyslať vďaku a velebiť Vznešeného Pána.
Potom prijme silu do života a do každého dňa
a jeho duša je radostná a vnútorne slobodná.

S modlitbou začatý deň je naozaj veľmi krásny,
vtedy je človek plný sily a je radostný a šťastný.
Je naplnený silou Svetla a s Božou pomocou vždy zvíťazí
a keď človek vrúcne ďakuje Pánovi, má v očiach slzy.

Prajem nám všetkým, aby sme sa dokázali modliť, to je najväčšie šťastie,
koho život sa stane ďakovnou modlitbou, v ňom láska k Pánu Bohu rastie.
Modlitba vďaky vlastne znamená radovať sa zo všetkej krásy,
čistá radosť je najkrajšia vďaka, kto ďakuje, ten už menej prosí.
Poděkovali: Vlado

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. srp 2019 10:32 #227 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Básne pre radosť
Božská Pravda.

Posolstvo Grálu je Božská Pravda a obsahuje večné hodnoty,
ďakujme Pánovi za to, že Slovo Pravdy prišlo na Zem, do hmoty.
Táto Pravda je nádherná, prísna a jednoduchá,
nie je určená pre rozum, len pre ľudského ducha.

Posolstvo Grálu obsahuje odpoveď na každú otázku,
kto to pochopí, bude mať v sebe čistotu a lásku.
Len život podľa Posolstva prinesie človeku spásu,
blažený je ten, ktorý sa otvorí Božiemu hlasu.

V Posolstve je opísaná cesta, ktorá vedie k raju,
hodnoty v Slove objavia len tí, ktorí ich hľadajú.
Šťastní sú tí vážne hľadajúci, ktorí žijú podľa Božského Posolstva,
potom smú kráčať po ceste, ktorá vedie do nebeského kráľovstva.

Posolstvo Grálu nás vedie nahor, do svetlých výšin
a napísal ho Imanuel, Syn Človeka - Abdrushin.
Je to nádherné, radostne žiť podľa Posolstva Grálu,
taký človek vyšle k Pánu Bohu vďaku a chválu.

Keď bude Posolstvo srdcom a citom čítať,
už nebude mať otázky a nemusí sa pýtať.
Kto má čisté srdce a vážne hľadá, Slovo sa mu otvorí,
bude pristupovať k Posolstvu, skrze cnosť pokory.

Potom sa bude už naveky radovať
a Pánovi za Posolstvo ďakovať.
Bude sa namáhať, aby podľa Posolstva žil,
aby si sväté Božské požehnanie zaslúžil.

Rozhorí sa jeho duchovná iskra do jasného, svetlého plameňa,
keď číta Posolstvo Grálu duchom, napije sa z večného prameňa.
V pokore sa otvorí a objaví v Posolstve poklady a večné hodnoty
a bude ďakovať Pánu Bohu za milosť Jeho nevýslovnej dobroty.
Poděkovali: Vlado

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:6
Včera:80

Právě přítomno
1
online

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví. 

 

Abdrushin

 

(celá kniha)

Celkem členů

84 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Video

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Pro dobu nouze

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky

 

Real time web analytics, Heat map tracking