Rok 2020

...návod na přežití...

Básne o Abdrushinovi

Více
25. srp 2019 10:17 #223 napsal Róbert Štefunko
Boží Vyslanec.

Vďaka Ti, Pane, že si poslal na Zem svojho svätého Syna,
len nemnohí ho spoznali ako Syna Človeka - Abdrushina.
Abdrushin sa narodil v roku 1875, 18. apríla,
vďaka Ti, Pane, za Tvojho Syna Imanuela.

Žil na Hore, na Vomperbergu, v minulom storočí,
nadpozemským jasom žiarili jeho nádherné oči.
Vyžaroval z neho nádherný mier, pokoj a kľud,
prišiel na Zem, aby svojím Slovom priniesol súd.

Vo svojom svätom Slove priniesol záchranu a spásu,
aká sila vychádzala z jeho čistého, nádherného hlasu.
Mal v sebe prísnosť, lásku a Božskú dobrotu,
nádhernú sme smeli v Slove prijať hodnotu.

Bolo to nádherné, keď sa rozrastala osada Grálu,
ľudia mohli len velebiť Pána a poslať Mu chválu.
Bola to milosť, keď na Hore žil Imanuel, svätý Boží Syn,
napísal Slovo, Posolstvo Grálu a zvolil si meno Abdrushin.

Abdrushin, to bolo jeho meno, v prvom pozemskom živote
a vtedy s ním bola aj Nahome a slúžila v ušľachtilej čistote.
Bolo to niečo krásne, Abdrushinov prvý pozemský život bol nádherný,
boli pri ňom významní ľudia, radostne slúžili a boli Abdrushinovi verní.

Abdrushin v druhom pozemskom živote prišiel súdiť,
blažení boli tí ľudia, ktorí sa smeli duchovne prebudiť.
Boli s ním na Hore povolaní a mali veľké schopnosti,
mali rozvíjať duchovné dary a aj ušľachtilé cnosti.

Na Hore žili povolaní, učeníci, apoštoli a rytieri,
čisté bolo ich presvedčenie a čistota ich viery.
A Božské Svetlo nádherne pôsobilo na Hore,
ale len nemnohí sa zachvievali v pravej pokore.

Bola to nádherná doba, keď Pán písal nádherné prednášky,
šťastní boli tí ľudia, ktorí splňovali a prekonávali prekážky.
Abdrushina naplnila bolesť, smútok a utrpenie,
len nemnohí mali v sebe čisté, dobré chcenie.

Ale ďakujme za tú veľkú milosť, ktorú sme prijali od Pána,
veď len život podľa Posolstva Grálu je spása a záchrana.
Abdrushin je svätý Boží Syn a nad ním bola biela Holubica,
žiaril z neho zlatý kríž, znamenie, že prišiel od Boha Otca.

Pri slávnostiach na Hore bol oblečený v bielom rúchu
a odovzdával silu a požehnanie ľudskému duchu.
Boli to veľmi krásne a nádherné slávnosti,
na ktorých povolaní obdržali veľké milosti.

Tá čistá sila Svetla, ktorá pôsobila pri slávnostiach na Hore, bola obrovská
a s Imanuelom - Abdrushinom bola aj Irmingard - Čistota a Mária - Láska.
Abdrushin konal pobožnosti na Hore, v stredu a v nedeľu,
šťastní boli tí, ktorí tam kráčali v pokornej túžbe k Svetlu.

Bola to veľmi krásna, nádherná a požehnaná doba,
žiaľ, na Abdrushina útočila temnota a veľká zloba.
Prežil obrovské sklamanie a veľký smútok,
keď temno na neho vyslalo obrovský útok.

Veľmi trpel, ale potom po svojom Otcovi túžil,
Abdrushin celým srdcom Pánu Bohu slúžil.
Keď sa modlil k svojmu Otcovi, to bola pre neho svätá chvíľa,
bol úplne spojený s Pravečným Bohom a naplnila ho veľká sila.

Preto Ti Pane ďakujeme, za Tvojho Syna Imanuela,
že táto maličká hrubohmotná Zem ho prijať smela.
Nech táto veľká vďaka stúpa nahor, do svetlých výšin,
že tu, na Zemi, žil Syn Človeka, Imanuel - Abdrushin.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. srp 2019 10:24 #224 napsal Róbert Štefunko
Syn Človeka.

Syn Človeka sa narodil 18. apríla 1875, v Bischofswerde, v Sasku
a za túto obrovskú milosť ďakujme Bohu, ďakujme za Jeho Lásku.
Je to svätá Láska Pána, prejav Jeho milosti a dobroty,
že poslal svojho svätého Syna Imanuela do hmoty.

Keď sa narodil, jasalo celé stvorenie, bola to nádherná chvíľa,
veď príchodom Syna Človeka prišla na Zem svätá Božia sila.
Smel prežiť krásne a slnečné detstvo, bol spojený so svojím Otcom,
ale keď dostal pásku na oči, utrpenie bolo pred Božím Vyslancom.

Keď chcel spoznať všetko zlo a ľudské slabosti, musel dostať pásku na oči,
bolo to veľké utrpenie, keď smel všetko zlo spoznať v priebehu desaťročí.
A tak nikým nepoznaný poznával zlo počas svojej učebnej doby,
musel prežiť vnútorné boje, veľa nenávisti a nízkej ľudskej zloby.

Ale keď mu páska spadla z očí, uvidel, akú má pred sebou úlohu,
začal písať Posolstvo Grálu a celým srdcom slúžil Pánu Bohu.
Zvoľna začali z neho padať obaly, aby v ňom mohla pôsobiť Božská sila,
v Jeho Slove a v prednáškach bola prísnosť, ktorá ľudí spravodlivo súdila.

Imanuel - Abdrushin, Syn Človeka svojím pôsobením a Slovom bol súdom
a vo svojich prednáškach priniesol vedenie o stvorení hľadajúcim ľuďom.
Prišla aj doba, keď mali prísť k nemu prví povolaní,
veď na svoju cestu obdržali veľa varovných volaní.

A nastalo po celej Zemi pre týchto povolaných Pánovo volanie,
žiaľ, neskôr mu títo povolaní pripravili bolesť a veľké sklamanie.
Abdrushin sa potom presťahoval na Vomperberg, na Horu,
smeli tam ísť bývať s ním tí, ktorí mali v sebe pokoru.

Títo ľudia sa snažili, aby v nich ožili duchovné dary a cnosti,
Abdrushin smel na Hore v chráme konať nádherné pobožnosti.
Boli to nádherné pobožnosti, pre všetkých tých ľudí,
muži, aj ženy mali krásny kríž Grálu na svojej hrudi.

Boli to pobožnosti, pri ktorých smeli prijať svätú silu a nádherné dary,
boli rozochvení, keď v sebe cítili, ako mocne Svetlo na Hore žiari.
Ale mnohí príchodom na Horu priniesli to malé ľudské,
Abdrushin stál voči tým ľuďom v spravodlivej láske.

Nádherne pôsobilo Božské Svetlo, ľudia tým smeli prijímať sväté požehnanie,
ale najväčšou prekážkou je pre nás všetkých rozum a nízke pozemské prianie.
Len nemnohí na Hore v čistej pokore slúžili,
šťastní boli tí, ktorí po Božej blízkosti túžili.

Všetci bytostní, aj zvieratá, veľmi milovali Pánovu osobu,
ale od ľudí prežil väčšinou nenávisť, ohováranie a zlobu.
Pán bol nádherný človek, bol jednoduchý, skromný a prostý
a rytieri, apoštoli a učeníci mali tvoriť k ľuďom pevné mosty.

Pôsobenie Abdrushina na Hore bolo požehnané a nádherné,
len nemnohí ľudia zostali verní Pánovi, nemnohí slúžili verne.
Abdrushin bol pri pobožnostiach a slávnostiach zahalený v bielom rúchu,
svojím svätým Slovom, svojím Posolstvom priniesol súd ľudskému duchu.

Abdrushin pôsobil na Vomperbergu, na Hore, v Tirolsku
a mal v sebe prísnosť, dobrotu, Spravodlivosť, aj Lásku.
Jeho pôsobenie bolo nádherné, krásne a požehnané,
naplnila ho obrovská sila, keď spojil k modlitbe dlane.

Jeho život bol na Zemi, v týchto temnotách veľmi ťažký,
ale napísal Posolstvo Grálu, kde sú nádherné prednášky.
Tí, ktorí Abdrushina poznali, boli dojatí nad jeho bytosťou
a jeho oči boli naplnené láskou, dobrotou, ale aj prísnosťou.

Ďakujme Bohu, že poslal na Zem svojho svätého Syna,
blažení sú tí, ktorí spoznali Syna Človeka - Abdrushina.
Ani nevieme, aký nádherný dar táto Zem prijať smela,
keď Vznešený Boh poslal do hmotnosti Imanuela.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes:6
Včera:80

Právě přítomno
1
online

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví. 

 

Abdrushin

 

(celá kniha)

Celkem členů

84 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Video

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Pro dobu nouze

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky

 

Real time web analytics, Heat map tracking