Rok 2020

...návod na přežití...

Příznaky apokalypsy

Více
01. srp 2019 11:54 #168 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Příznaky apokalypsy
V televizi je v současnosti rekordní počet LGBT postav, popsal velký americký výzkum

článek: ct24.ceskatelevize.cz/veda/263...americky-vyzkumK článku bych dodal:
Nebezpečnost fanatiků rozumářů a materialistů spočívá v tom, že nejsou schopni ve svém omezení poznat co je správné a co je proti přírodním zákonům. Legalizace tzv. sexuálních menšin je nesmyl a vede do záhuby jak samotné ony postižené, tak celkově společnost. Každá deviace a odchylka v sexualitě je následkem chybně použité svobodné vůle člověka. Nelze ani argumentovat, že dotyčný se tak narodil, protože pokud někdo pěstuje dlouho v sobě chlípné a nízké myšlení, tak si v příští inkarnaci toto pokřivení a zvrácenost přinese sebou, nebo se i rovnou inkarnuje do těla s opačným pohlavím a tím nám vznikají různé dnešní "genderové mixy". Těmto lidem, kteří stojí takto křivě ve stvoření hrozí duchovní smrt a sekta materialistů je do této záhuby urychleně vede, když jejich pokřivení legalizuje a podporuje, namísto, aby se jim snažila pomoci. Žel materialisté jsou ti nejhloupější tvorové v celém jsoucnu a proto nemohou vidět skutečné příčiny těchto pokřivení, které mají kořeny v lidské duši, kteroužto rozumaři a materialisté ve své hlouposti v sobě popírají.

čtěte můj článek: Jak vzniká homosexualita?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. srp 2019 11:56 #170 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Příznaky apokalypsy
Švédský ředitel chodí do školy v šatech a s nalakovanými nehty, aby prý “změnil normy”

Henrik Theorin, ředitel školy v Umeå, si lakuje nehty a chodí do školy v šatech.

“Chci studentům ukázat, že je v pořádku, aby muž nosil šaty, pokud chce,” říká a dodává, že nejde o opožděný apríl.

V rozhovoru pro švédskou televizi, kde se také natřásá v šatech, říká, že vše začalo, když škola měla svůj vlastní víkend Hrdosti.

“Myslím, že je důležité studentům ukázat, že můžete vypadat jakkoliv chcete. Není to nic, co bych dělal každý den, ale chci ukázat, že je možné porušit standardy.”

Také dodává, že nyní si do práce lakuje nehty a že už to dělá “pár let”. Mohl se prý inspirovat u jiného školního ředitele, Fredrika Plahna.


celý článek: stredoevropan.cz/2018/11/27/sv...y-zmenil-normy/

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. srp 2019 11:57 #171 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Příznaky apokalypsy
Španělští křesťané protestují proti divadelní hře „Bůh má vaginu“. Ta prý uráží jejich víru

Konzervativní křesťané a obhájci tvůrčí umělecké svobody se dostali ve Španělsku do ostrého sporu kvůli divadelní hře Dios tiene una vagina (v překladu Bůh má vaginu), která byla uvedena 15. března v kulturním centru Matadero v Madridu.

celý článek: www.reflex.cz/clanek/zpravy/94...ejich-viru.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. srp 2019 11:59 #172 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Příznaky apokalypsy
Boj státu selhává. Drogy bere a léky nadužívá milion Čechů

Boj státu proti drogám selhává. Jak ukazuje zpráva o realizaci protidrogové politiky, kterou má Právo k dispozici, počet uživatelů opioidů a pervitinu v Česku od roku 2008, kdy to bylo 32,5 tisíce, vzrostl v roce 2017 na 47,8 tisíce, tedy zhruba o polovinu. Injekčně si drogu píchá 43,7 tisíce lidí.

celý článek: www.novinky.cz/domaci/501761-b...lion-cechu.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. srp 2019 12:00 #173 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Příznaky apokalypsy
Karkulka či Šípková Růženka jsou sexistické, děti v Barceloně si je nepřečtou

V dětské knihovně jedné základní školy v Barceloně už si nebudou moci děti půjčit knížku o Červené Karkulce ani o Šípkové Růžence. Školská komise pro rovnost pohlaví totiž došla k závěru, že asi dvě stovky pohádkových příběhů v nabídce tamní knihovny jsou „sexistické“ a přispívají k šíření stereotypů o mužské a ženské roli, informovala španělská média.

celý článek: www.novinky.cz/zahranicni/5023...-neprectou.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. srp 2019 12:50 #175 napsal Vratko Laššák
Odpověď od Vratko Laššák na téma Příznaky apokalypsy
SME zase raz vyhralo súťaž o najlepšieho živiteľa extrému

SME zdôrazňuje, že nie každý pedofil deti sexuálne zneužíva. Logicky ale platí aj to, že viacerí z nich to robia. A to priamo v dôsledku svojej choroby, teda ak záleží na ochrane detí, je potrebné pedofilov zo systému školstva paušálne vyčleniť. Ak, naopak, budú mať prístup k učiteľskému povolaniu, istý počet nimi zneužitých detí bude čo? Štatisticky nutná obeť v záujme naplnenia vymyslených „práv pedofilov“? Naozaj to treba vysvetľovať?

celý článok: www.postoj.sk/45232/sme-zase-r...ivitela-extremu
Poděkovali: Tomáš Stodůlka

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. srp 2019 16:41 #181 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Příznaky apokalypsy
Istanbulska úmluva - Tomio Okamura - SPD:

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a poslankyně Helena Válková z hnutí ANO na podzim opět jménem vlády ANO, ČSSD a KSČM předstoupí s návrhem souhlasu s ratifikací Istanbulské úmluvy. Hnutí SPD říká jasně – NE Istanbulské úmluvě! Tuto genderovou totalitní zrůdnost, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist“ žen proti mužům, diskriminaci mužů a pozitivní diskriminaci žen, bohužel podporuje i premiér Babiš. Potvrzuje se bohužel, že premiér Andrej Babiš a jeho vláda prosazují šílenou sluníčkářkou agendu. Hnutí SPD naprosto odmítá genderovou ideologii, která tvrdí, že pohlaví je konstrukt a která staví muže a ženy do konfliktu proti sobě! Úmluva tvrdí, že VŠICHNI muži ze své definice diskriminují a utlačují ženy! Tato úmluva naprosto rozvrátí náš právní řád a svobodnou společnost.

Článek 12 Istanbulské úmluvy říká, že „strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů“. Takže pokud je stereotypem ve společnosti, že ženy rodí a vychovávají děti, starají se o domácnost a tak dále, tak by to na základě této dohody mělo být u nás vymýceno a Česká republika má povinnost přijmout zákony, které takovéto stereotypy vymýtí! Přitom paní poslankyně Válková (ANO) tvrdí nepravdivě, že úmluva tradiční role neruší!

„Strany se zavážou, že při implementaci a vyhodnocování dopadu ustanovení této úmluvy budou zohledňovat genderové hledisko a že budou prosazovat a aktivně naplňovat politiku rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži.“ Takže zavádění pozitivní diskriminace a kvót.

Smlouva má zasahovat i do vzdělávacího systému. Článek 14 praví: „Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako jsou rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.“ Takže opět, streotyp je například, že žena je maminka a muž je voják, a podle genderu to má být naopak.

Exministryně spravedlnosti Daniela Kovářová upozorňuje, že úmluva de facto zavádí trestné činy, které byly předtím spíše přestupky. Například za každou facku, neboť „strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření k tomu, aby úmyslné konání činů fyzického násilí vůči druhé osobě bylo klasifikováno jako trestný čin (čl. 35)“. Stejně tak prý bude trestným činem dotek, vtip, hvízdnutí, poklona, dvojsmysl apod., protože: „Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro to, aby byly klasifikovány jako trestné úmyslné činy: je-li přes nesouhlas druhé osoby vykonán jakýkoli jiný akt sexuální povahy…“ (čl. 36 odst.) a dále jakákoli forma nežádoucího verbálního, neverbálního či fyzického projevu sexuální povahy ... (čl. 40) ... které budeme stíhat i ve stadiu pokusu nebo pomoci (čl. 41) a i přes nesouhlas poškozeného (čl. 44 odst. 4). Dále tam je trest odnětí svobody nebo/a odnětí rodičovských práv (čl. 45) … budou vyloučeny odklony, mediace či smírné vyřešení (čl. 48 nazvaný Zákaz alternativního řešení sporu) … promlčení trestného činu bude vyloučeno, aby bylo možné trestně stíhat pachatele i poté, co dětská oběť dosáhne zletilosti (čl. 58).

A další neuvěřitelné věc - členové skupiny GREVIO, která má vymáhat plnění úmluvy, mají mít doživotní imunitu včetně odpuštění bezpečnostních kontrol při cestování…

Hnutí SPD jasně odmítá Instanbulskou úmluvu, tuto genderovou totalitní zrůdnost, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist“ žen proti mužům a diskriminaci mužů a pozitivní diskriminaci žen. Hnutí SPD jasně odmítá genderovou ideologii, která tvrdí, že pohlaví je konstrukt a která staví muže a ženy do konfliktu proti sobě! Úmluva tvrdí, že VŠICHNI muži ze své definice diskriminují a utlačují ženy! Tato úmluva naprosto rozvrátí náš právní řád a svobodnou společnost.

V článku 3 úmluvy jsou definice pro účely této úmluvy: „a ‚násilí vůči ženám‘ je chápáno jako porušování lidských práv a forma diskriminace žen a budou se jím rozumět veškeré činy genderového násilí, jež vyústí anebo mohou vyústit ve fyzickou, sexuální, psychickou či ekonomickou újmu či strádání žen včetně hrozeb takovýmito činy, donucování nebo svévolného omezování svobody, ať k nim dochází na veřejnosti nebo v soukromí. b ‚domácím násilím ‘se rozumějí veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického či ekonomického násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými či současnými manžely či partnery, bez ohledu na to, zda pachatel sdílí nebo sdílel společnou domácnost s obětí; c pod pojmem ‚gender‘ se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže.“

Co to je ekonomické násilí? Pokud manželce či partnerce nekoupím čtyři kabelky ročně? Není psychické násilí naopak, pokud mi manželka či partnerka zakáže jít na pivo a bavit se s přáteli? Není třeba psychické či sexuální násilí, pokud mi odpírá dlouhodobě sex či já jí? A „genderové násilí“ je, pokud společnost, muž či žena vyžadují, co považují za náležité pro muže a ženy? Je genderové násilí, pokud žena chce, aby muž byl „chlap“, a pokud muž chce, aby se žena chovala jako „ženská“? Není genderové násílí, pokud žena chce, aby muž spravil vypínač a muž chce, aby mu žena uvařila? To jsou opravdu naprosté šílenosti.

Úmluva zahrnuje Preambuli, 12 kapitol s 81 články a dodatek. V článku 1 první kapitoly jsou formulovány cíle úmluvy: „a) chránit ženy před veškerými formami násilí a dosáhnout prevence, stíhání a potlačení násilí vůči ženám a domácího násilí; b) přispět k eliminaci veškerých forem diskriminace žen a podpořit skutečné zrovnoprávnění žen s muži také posílením pravomocí žen; c) navrhnout zevrubný rámec, strategie a opatření pro ochranu a pomoc veškerým obětem násilí vůči ženám a domácího násilí; d) podpořit mezinárodní spolupráci ve snaze o eliminaci násilí vůči ženám a domácího násilí; e) poskytnout podporu a pomoc organizacím a složkám účastným na prosazování zákonnosti, aby mohly efektivně spolupracovat a dohodnout se na integrovaném postupu při eliminaci násilí vůči ženám a domácího násilí.“ Lze to tedy chápat tak, že podle písmen a), c), d), e) násilí páchají pouze muži, a nikoli ženy. A písmeno b) je snaha zavést pozitivní diskriminaci žen.

V úmluvě se píše, že „násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřazenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji. Násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí je jedním z klíčových společenských mechanismů, jež ženám vnucují podřízené postavení vůči mužům.“ Úmluva tedy tvrdí, že u nás VŠICHNI muži utlačují ženy, ženy jsou jimi diskriminovány a že muži jsou nadřazeni. To možná platí v islámských zemích, ale ne u nás!

zdroj: www.facebook.com/tomio.cz/phot...ype=3&__tn__=-R

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. srp 2019 10:15 #190 napsal Oldřich Pružina
Japonští vědci chtějí kvůli transplantacím křížit zvířata s člověkem

Japonsko je jednou z prvních zemí, která může experimentovat s lidskými a živočišnými embryi způsobem, aby se přivedl na svět geneticky smíšený tvor disponující lidskými a zvířecími buňkami. Jak informuje magazín Nature, japonské ministerstvo vědy schválilo Tokijské univerzitě eticky sporný nápad vypěstovat lidské kmenové buňky v embryích myší, krys a prasat. Cílem je vytvořit zvířata s lidskými orgány, které by se mohly použít při transplantacích pro lidi.

www.novinky.cz/veda-skoly/clan...ovekem-40292768

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. srp 2019 14:36 #194 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Příznaky apokalypsy
To co dnes probíhá je otevřený boj temnot proti nepohodlným lidem viz např. tento dvojí metr, protože pokud napíšete podobný komentář proti Zemanovi, českým vlastencům, tak to nikdo neřeší a je to v pořádku:

Zapalte migranty, psala na Facebook. Čeká ji soud

Šestadvacetiletá žena z Plzně, která na Facebooku psala o zapalování autobusů s běženci, skončí přece jen před soudem. Pisatelku komentáře ke zprávě o zadržení migrantů na dálnici D5 původně potrestal správní orgán v Plzni pokutou 500 Kč za přestupek proti veřejnému pořádku.

Podle zjištění Práva ale úředníci po zásahu Nejvyššího soudu v Brně rozhodnutí anulovali a případ znovu předali justici s tím, že by se mohlo jednat o podezření z trestného činu.

Za přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nyní hrozí ženě až tři roky vězení....

„A my na ně budeme platit. Proč radši ty autobusy nezapálili,“ komentovala loni v únoru žena na Facebooku zprávu s videem o rodinách běženců nalezených v kamionech mezi nákladem zboží a následně umístěných do autobusů pro převoz do záchytného tábora.

Svůj odpor k migrantům mladá žena dále hájila v diskusi, kde někteří lidé na její postoj reagovali nelibě s tím, že mezi migranty jsou i děti. „Až tyhle děti vyrostou a znásilní naše děti, tak si o tom můžeme popovídat. Nic normálního z nich nevyroste. To chcete, aby to tady vypadalo jak ve Francii nebo v Německu?“ napsala.

Policisté ženu později začali trestně stíhat a státní zástupce na ni loni v dubnu podal obžalobu.


celý článek: www.novinky.cz/krimi/clanek/za...i-soud-40293121

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
14. srp 2019 19:17 #195 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Příznaky apokalypsy
Z fanatického a deviantního Německa:

Chlapecký sbor v Německu nepřijal dívku, půjde před soud kvůli diskriminaci

Nejstarší berlínský chlapecký sbor musí před soud, a to kvůli rozhodnutí, že nepřijme do svých řad devítiletou dívku. Podle její matky se totiž státní instituce jednoznačně dopustila diskriminace na základě pohlaví a porušila německou ústavu. Sbor funguje od patnáctého století a v jeho řadách ještě nikdy dívka nezpívala.
zdroj: www.idnes.cz/zpravy/zahranicni..._zahranicni_dtt
Poděkovali: Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
15. srp 2019 00:06 #196 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Příznaky apokalypsy
Z úchylné a fanatické Británie:

Británie zakázala dvě reklamy, zobrazují muže a ženy v stereotypních rolích

V Británii poprvé zakázali dvě reklamy na základě nového pravidla, které nedovoluje při propagaci výrobků přisuzovat mužům a ženám stereotypní role. Podle regulačního úřadu, který v zemi na reklamy dohlíží (ASA), se nepatřičná klišé objevila v reklamách amerického výrobce potravin Mondelez a automobilky Volkswagen.

celý článek: www.idnes.cz/zpravy/mediahub/v...-zahranicni_knn

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
15. srp 2019 16:12 #198 napsal Zdeněk Hrubý
Odpověď od Zdeněk Hrubý na téma Příznaky apokalypsy
extrastory.cz/menstruujici-ind...kce-z-internetu

„Menstruující Indky jsou pro zaměstnavatele břemenem. Doktoři je posílají na odstranění dělohy"

„Desetitisíce obyvatel chudých vesnic v indickém státě Maháráštra jezdí každoročně za prací na západ země. V pásu rozsáhlých polí zde šest měsíců pracují jako sklízeči cukrové třtiny. Ne se všemi je ale nakládáno stejně. Znevýhodněny jsou především ženy, které majitelé plantáží nechtějí kvůli menstruaci zaměstnávat. Vadí jim, že některé jsou v první či druhý den periody neschopné práce. Pokud žena na poli chybí, přistane jí na vrub pokuta."
Poděkovali: Tomáš Stodůlka

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. srp 2019 15:43 #210 napsal Zdeněk Hrubý
Odpověď od Zdeněk Hrubý na téma Příznaky apokalypsy
Komentář k článku Milana Jeglíka:

"POLITIKA A NADNÁRODNÍ KORPORACE SE ROZHODLI ZNIČIT LIDSTVO... TOHLE JE FAKT PRŮSER!

Možná to lidem nedochází, ale Amazonský deštný prales je klíčem k zachování stabilního klimatu na Zemi společně s dalšími světovými pralesy Konžské pánve a JV Asie. Poslední jmenovaná oblast hoří pod tlakem šířícího se pěstování palmy olejové, zatímco Amazonie pod tlakem pěstování GMO sóji a dalších produktů pro krmiva pro hospodářská zvířata na celém světě. Káva, čaj, kakao, kukuřice, řepka, sója, palma olejová atd.

Víte, človíčkové, mně je to vlastně jedno, co zde bude za 20 - 30 let, poněvadž jsem se úmyslně rozhodl nemít děti, poněvadž nevěřím v logiku tohoto světa, ale i přesto se snažím dělat, co je v mých silách, abych otevíral lidem oči a šel příkladem, chránil zvířata a přírodu před marnivostí, chamtivostí a hloupostí. Reálně se to nedaří, poněvadž je nás málo a ten zbytek tupě konzumuje a pomalu, ale jistě umírá společně s lesem kolem nás. Je to až tragikomické, jak se daří ničit šmejdům Zemi bez boje, prostě jen tak...

Víte, Země nebude zničena, jen se změní biosféra do podoby, která však pro nás lidi bude nežitelná a tím pádem budeme zničeni. Bude to však hodně bolet při téměř 8mi miliardách lidiček, kteří milují svůj život, život svých dětí, vnoučat atd. Bude to moc bolestivé období ztrát, rozvratu lidské společnosti, krádeží, vraždění a to až do úplného konce, poněvadž to vypadá, že to prostě lidé nebudou chtít pochopit, o co tady vlastně jde. Je to tak prosté! Současná Země pro člověka nemůže existovat bez lesa. A i přesto ničení pokračuje závratným tempem.

Jako by všechno vzdělání bylo vlastně k ničemu, poněvadž chybí výchova človíčka k přírodě a respektu k ní... Máme tisíce ekonomických a manažerských škol a profesí, máme miliony IT pracovníků, ale nemáme etické politiky, nemáme etické lesníky, nemáme etické školství, nemáme etický obchod, takže vlastně nemáme budoucnost.

Je mi skutečně líto všech těch, kteří mají v současné době malé děti a nechápu, že právě tito lidé nebojují za lepší svět... Kariéra, majetek, hypotéky, společenské postavení, to všechno je jen přelud a podvod na děti a jejich budoucnost! Je mi těch dětí skutečně líto, poněvadž jim naše generace chystá skutečnou apokalypsu bytí...

Se zármutkem v srdci oznamuji tomuto světu, že se zničením Amazonie už nás čeká jen boj o holé přežití a to bude při počtu 8 miliard lidí hodně velká estráda...

Nevzdáváme to, konáme, vzděláváme, chráníme a víme, že naděje umírá poslední... Jsme však zvyklí bojovat do poslední kapky krve! Milan Jeglík"

www.novinky.cz/zahranicni/amer...EMD291JduZlRMWo

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. zář 2019 09:20 #238 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Příznaky apokalypsy
Z Facebooku od Josef Provazník:

Žasnu, čím se ztrácí čas na dnešních školách. Kupříkladu na třídních schůzkách 1. třídy na nás včera s nadšením vybalili nějaký program MISP (Massage in Schools Programme) s podtitulem hands-on respect.

Celá ta věc spočívá v tom, že v rámci tohoto mezinárodního programu se školí instruktoři. (Jen po celé ČR jich jsou snad stovky). Tihle "experti" pak chodí do škol a pod jejich "expertním" dohledem se děti ve třídách navzájem masíruji.

Bez srandy. Fakt to existuje a funguje na mnoha školách.

Děcka nakonec dostanou nějaký "masérský" list a rodiče to pak zacálují. Za 5 hodin to je asi 375 Kč, ale ta částka není až tak důležitá. Klíčový je to, proč tohle ředitelé pouští k sobě do škol?

Včera večer jsem si procházel webové stránky asociace MISA ČR a...nestačil jsem žasnout, jakými vzletnými slovy se dá rozepsat skoro do románu taková pitomost, jako je masírování mezi děckama.

Např. vizí tohoto programu je, aby "každé dítě ve škole zažilo pozitivní a pečující dotek každý den....všude na světě", jak se tam píše.

Do háje, já jen chci, aby ve škole učili moje děcka češtinu, matiku, prvouku atd. Fakt nevím, proč by měli řešit nějaké doteky? Od toho tady snad jsou rodiče, babičky, dědové atd. A když se bude chtít synátor dotýkat nějaké spolužačky, tak si to snad taky zařídí sám i bez MISP....

Podobných perel je na tom webu hodně. Jako kdyby vypadly z pera nějakých jehovistů kombinovaných se svazáky a gretény:

"umožňuje jim prožít si skutečný pocit vlastní hodnoty...poskytuje možnost vcítit se přirozeně do pocitů kamaráda....vytváří uvolněné, přátelské klima při vyučování....posiluje v dětech vědomí, jak správně pracovat s vlastní energií"

Už tam chybí jen vesmírní lidé a Aštar Šeran.

Na závěr přidávám část poselství zakladatelky MISP z roku 2014, kdy navštívila ČR. Jo a ta paní "vesmířanka" je mimochodem Švédka:

"„Vaši zemi už nic nedrží zpět. Nejsou tu žádné náznaky myšlení, které by chtěly zastavit program MISP, aby se stal přijímanou normou. Máte otevřenost v duši a silnou vůli dělat věci tak, jak mají být. Vaše minulost ve vás stále žije, přesto však je každý připraven nechat ji jít a znovu vytvořit svět svobody a míru...."


zdroj: www.facebook.com/josef.provazn...030439870304972

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. zář 2019 22:37 #239 napsal Tomáš Stodůlka
Chtělo by to nerozbitný počítač....

Odporný hnus jsou slabá slova.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. zář 2019 21:18 #241 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Příznaky apokalypsy
Z Facebooku, nebudu jmenovat, protože autor dal příspěvek pro omezený okruh uživatelů. Rozhovor matky s dítětem:

"Jak bylo na výletě se školou?" Super, jen jsme museli na začátku koukat na dvouhodinový film o bílém rasistovi, který se na konci zamiluje do černocha. Věděla jsi, že v 50. letech byli skoro všichni běloši rasisti?" ... Království za ministra školství, který tohle z těch škol dostane. Chci zpátky matiku, gramatiku, zeměpis a dějepis. Víc není úkol školy.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
07. zář 2019 10:06 #242 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Příznaky apokalypsy
Švédský profesor behaviorálních studií prolomil tabu, navrhl konzumovat mrtvoly lidí s cílem dosažení závazků na snížení emisí a zajištění potravy v dlouhodobě udržitelném rozvoji civilizace na planetě Zemi! Bezprecedentní posun Overtonovského okna od nemyslitelného nápadu k uvažované alternativě stravy s cílem omezení skleníkových emisí! Hollywoodský film “Soylent Green” se stává realitou! Globalisté chtějí nejprve zbavit bílého člověka rodiny, vlastní kultury, společenských norem a nakonec jej odlidštit, aby se stal kanibalem! celý článek: aeronet.cz/news/svedsky-profes...oji-civilizace/

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. zář 2019 16:11 - 08. zář 2019 16:56 #244 napsal Oldřich Pružina
Conquistadors ante portas, aneb další milióny barbarských kolonizátorů před branami Evropy

Na FB se množí články, které upozorňují kolik dalších migrantů se hromadí před hranicemi Evropy, jak turecký sultán vyhrožuje, že vypustí další milióny, když nedostane od evropanů peníze, v Itálii nová vláda po odstranění Salviniho již slíbila německé vůdkyni, že opět otevře své přístavy vetřelcům... Pár lidí diskutuje, co dělat, ale většina spokojených eurohujerů a vlažných nevoličů - mlčí. A hordy temných se přes hranice do Evropy valí dál a stále více.

V Izraeli takovým nabídli dvě možnosti: Buď hajdy zpátky domů, nebo do vězení. To si může ale dovolit jen jedna země s normální vládou, není to možné v rámci celé Evropy, které vládnou choromyslní devianti! A takoví vládnou zatím žel i u nás, protože každý zodpovědný vládce chrání svou zemi a lid - a v takové situaci, která je už na západ od našich hranic, by je směrem sem uzavřel, vyhlásil pohotovost vojsku i vnitru, a vydal glejt opravňující místní domobrany pomáhat při jejich ochraně /udělalo např. Maďarsko, - největší čest/. Nic z toho se neděje, a to je naprostým důkazem, že vládě je bezpečnost lidu naprosto šumafuk, a jen pro své prebendy od eurounijního spolku vykoná každý rozkaz, který dostane. A většina lidí tady sladce spí, ukolébána zdánlivým klidem a plným žlabem. Stačí jim jen ujištění od bruselské trouby ČT, že západ je náš vzor, že zlolajný Rus číhá pod každou postelí, islám přináší světu mír, sodomité jsou rodina, greténismus zachrání planetu, cenzura je "normální" a správný tah proti zlým nespokojencům... a vůbec - co Brusel řídí, dobře řídí, a Berlín zvlášť.

Nová veliká hospodářská krize, která se blíží mílovými kroky, zcela rozhodí tyto "spokojence" myslící jen na svoje domácí koryta, ale pak bude už pozdě na klidná řešení, která jsme mohli udělat už dnes! Pak se ukáží plody těch, kteří nechali naši zemi dovést až na ostří břitvy. Přírodní zákony ale nikdo neošálí, a nikdo neunikne mlýnům následků, jejichž příčiny z vlastní vůle zavinil. Celý vesmír se točí na vahách spravedlivé vyváženosti, a nezastaví se nikdy kvůli komukoli, kdo by chtěl jeho dokonalost rušit. Pouze rozemele ve svých mlýnech narušitele, a točí se dál. Právě stojíme na prahu takového dělení zrn od plev, což můžeme vidět na každém kroku kolem sebe. Stůjme za dobrem a naší zemí třeba proti všem. Pak mír dál zůstane i s touto krajinou.
Poslední úprava: 08. zář 2019 16:56 od Oldřich Pružina.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. zář 2019 00:16 #246 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Příznaky apokalypsy
Druhou nejčastější příčinou smrti mladých Čechů je sebevražda

Drtivá většina osob, které spáchají sebevraždu, trpí nějakou duševní nemocí. U mladých lidí ve věku od 15 do 24 let je sebevražda dokonce druhou nejčastější příčinou úmrtí hned za úrazy, uvedli v úterý u příležitosti Světového dne prevence sebevražd zástupci ministerstva zdravotnictví.

...Se třemi až pěti sebevraždami denně se Česko podle člena výkonného výboru Reformy psychiatrické péče Petra Winklera řadí mezi země spíše s vyšší sebevražedností...


celý článek: www.novinky.cz/domaci/clanek/d...vrazda-40295996
Poděkovali: Tomáš Stodůlka

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. zář 2019 11:14 #252 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma Příznaky apokalypsy
Britští hasiči se po letech distancují od svého maskota. Není inkluzivní a genderově vyvážený

Hasičská a záchranná služba v britském hrabství Lincolnshire jako první vůbec ze svých reklamních materiálů stáhne oblíbenou animovanou postavičku Hasiče Sama ze stejnojmenného televizního seriálu pro děti. Důvodem je jeho genderová nevyváženost. Krok přichází také po stížnostech, že Sam není inkluzivní. Informoval o tom server The Sun.
celý článek: prima.iprima.cz/zpravodajstvi/...vni-a-genderove

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Moderátoři: Vladislav Brewczyński

Návštěvy

Dnes:57
Včera:101

Právě přítomno
2
online

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví. 

 

Abdrushin

 

(celá kniha)

Celkem členů

82 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Video

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Pro dobu nouze

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky

 

Real time web analytics, Heat map tracking