Rok 2020

...návod na přežití...

Pavel Krajíček - komentáře

Více
25. zář 2019 09:08 #259 napsal Pavel Krajíček
Před nedávnem jsem psal komentář k té Gretě Thunberg. Zmínil jsem se, že je v tom velká symbolika, že si prozápadní zvrhlíci zvolili ji. Ona ztělesňuje dnešní stav těchto nemocných fanatiků. A nyní po jejím posledním nenávistném projevu se to potvrdilo. Prozápadní zvrhlíci jsou plní nenávisti, viz jejich útoky na normální cítící lidi, tedy vlastence. Neustálé nenávistné doslova hysterické útoky na Rusko, které se snaží dodržovat tradiční lidské hodnoty. A nyní tento jejich symbol Gréta se ukázal v celé své nenávisti. Ukázala, jak na tom vnitřně jsou všichni ti sluničkáři a prozápadní zvrhlíci, kteří nenávidí slušné lidi, protože jen zákon přitažlivosti stejnorodého způsobil, že si tohoto nenávistného tvora zvolili za maskota.
Poděkovali: Oldřich Pružina

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. zář 2019 10:45 #260 napsal Pavel Krajíček
Obecně něco k tomu klimatickému šílenství co nyní probíhá. Zase se to bere z opačného konce. Zase se jen snaží o vnější formu. Strašně nyní zachraňují planetu místo aby začali u sebe. První krok je nutno se vřadit do zákonů stvoření. To znamená udržovat myšlení a cítění v čistotě a až potom se snažit o změnu vnější formy. Stále se děla velký exhibiční pokřik, jak kde kdo zachraňuje planetu, pralesy a kdo ví co ještě, ale že jeho vnitřní život je mnohdy žumpa, to všichni přehlíží. Proč se asi většina lidí po pozemské smrti ocitne v astrálu po kolena v bahně? Protože to bahno jsou jemnohmotně zformované jejich slizké, sobecké, zvrhlé myšlenky. Jediná pomoc planetě je začít u sebe, sám sebe zušlechtit v čistotě myšlení a cítění to je první a nutný krok. Druhý následuje v tom, že skrz toto očištěné cítění začne člověk vyciťovat zákony stvoření nebo-li Boží vůlí a tím samočinně nastane i ozdravění planety. Dnešní rozumáři a materialisté to dělají naopak. Servávají vnitřně duchovně ve špíně, domýšlivosti a ješitnosti a navenek skrz rozumovou domýšlivost, která se staví nad Boží moudrost, by na sebe chtěli hodit lesklý pokrytecký pláštik, aby před druhými vypadali skvěle.
Poděkovali: Michaela, Peter Orolín

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. říj 2019 16:39 #269 napsal Pavel Krajíček
Každý člověk, který má povědomí o zákonech stvoření, tedy o Boží vůli, protože to je jedno a totéž, tak vnímá veškeré dnešní kroky prozápadních fanatiků, jako přímo namířené proti těmto zákonům. Mnozí lidé, kteří ještě stojí alespoň z části na zdravé půdě, tyto zákony jen podvědomě vyciťují, aniž by je uměli vysvětlit. Jedná se především o vlastence apod. Každý dnešní krok zvrhlých prozápadních deviantů je namířen proti pravému lidství - křížení ras, mísení národů - to vše je proti zákonu přitažlivosti stejnorodého. Tolerování a podpora zvrhlých menšina a deviantů, jednoznačný krok jak potlačit slušné lidi a zvrhlíky prosadit. Zákaz výprasku dětem při výchově, tím se vychovají rozmazlení fracci. Prostě všude je vidět snaha dostat do popředí zvrhlíky, devianty, nevychované spratky. Prostě veškerou havěť, která se postavila proti Boží vůli a tím se vše vede urychleně do záhuby.

K té propagaci deviantů: Nikdo neříká, že by měli být homosexuálové nějak postihování či pronásledování, ale také by se nemělo toto pokřivení propagovat. My, normální lidé také nechodíme do průvodu s holým zadkem a nevykřikujeme: „Jsem normální!“ O to více by lidé, kteří stojí křivě ve stvoření, neměli pořádat nějaké průvody a chlípné exhibice. To pak není divu, že se  daří oslovovat řadu velmi mladých lidí různými extrémisty a fanatiky, devianty a zhoubnými ideologiemi apod. Nemají žádné ideály, národní kořeny, hrdost a lásku k vlasti. Čemu je učí dnešní rozumáři a materialisté? Místo lásce k vlasti je učí masturbaci, jakožto zdraví prospěšné činnosti, a pohlavnímu styku s přáteli stejného pohlaví. Můžeme se pak divit, že namísto národních hrdinů nám tady vyrůstá generace potetovaných slizkých onanistů a hermafroditů?  
O každém zvrhlém kroku těchto prozápadních deviantů by se dal napsat dlouhý článek, ale k tomu čas teprve přijde...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Motto

 V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví. 

 

Abdrushin

 

(celá kniha)

Celkem členů

81 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Video

 

Smyslem a účelem Poselství ze Světla, přineseného skrze mne ve splnění všesvaté vůle Boha, je nutné rozšíření vědění pro to lidstvo, které chce nyní přestát zákonům stvoření odpovídající požadovanou změnu, aby mohlo a smělo spolupůsobit v nové Bohem chtěné tisícileté říši míru, kterou všemohoucnost Boží nyní zřídí!

 

Abdrushin

Kříž Pravdy

„Jsi tedy od Světla a dobra natolik odvrácen, že nesneseš pohled na kříž Světla?“

 

 

Nebude již dlouho trvat a lidé budou se úzkostlivě ptát na kříž v naději, že budou moci skrze vás nyní najít to, co v sobě nese skutečnou pomoc, co je vytrhne ze zdrcujícího zoufalství a pozvedne do výše z trosek pyšných nadějí, které kladli na pozemské lidi a jejich dovednost!

Když se však nyní neočekávaně zřítí všechny opory národů, když zmizí víra v moc peněz, důvěra ve vědění rozumu a především také ještě pohasne poslední záblesk domněnek o existenci lidské důstojnosti, pak … pak přijde váš čas, nositelé svatého kříže! Budete zvěstovat, musíte zvěstovat Pravdu, která vám byla dána; neboť lidé to budou od vás očekávat, budou o to prosit a budou to požadovat, pokud se budete chtít zdráhat!

 

Abdrushin

 

Svatý Boží soud

 

Plni zoufalství chopí se lidé ještě jednou té či oné falešné naděje, která ale rychle pohasne a nechá je opět samotné bloudit dále s prázdnýma rukama a hořkostí v srdci, až jim nakonec zůstane jen Slovo Poselství, které se vznáší nad nimi v paprscích jako zářící ostrov.

 

(celá přednáška Svatý Boží soud)

Pro dobu nouze

Dal jsem vám vědění, abyste se připravili! Připravili vnitřně svého ducha! Abyste se nestarali jen o potraviny pro dobu nouze! Nebude-li váš duch do té doby hotov, nebudete již potřebovat potraviny pro své pozemské tělo, neboť pak již nebudete moci být na zemi! Pochopte konečně jednou vážně, co vám říkám. Měla by se vás zmocnit hrůza ze všech následků každé liknavosti v duchu! Je to daleko horší, než kdybyste neměli žádné potraviny pro pozemské tělo! Tomu může být pomoženo, duchu však nikoli. O duchovní se musíte starat především. Jeden každý jenom o sebe! Sám, opuštěný bude stát ten, kdo v tom byl líný. Pak mu všechny poklady této země nebudou nic platny. Bude mu vzata příležitost, aby mohl něco začít. –​"​

 

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky

 

Real time web analytics, Heat map tracking